Milpitas, CA

(408) 661-1247

Concession Speech

Good morning friends and fellow Milpitas residents,

The City of Milpitas residents have casted their votes and my campaign for City Council fell short of the votes we needed. This is undoubtedly disappointing for us all because we really ran a great campaign.

Congratulations to my fellow City Council candidates who have won! I pledge my full support to these newly elected council members and wish them much success in their new roles.

I want to express my profound appreciation to all of you, friends, family, and supporters who have been with me throughout this whole campaign. Everyone knows that campaigning is difficult and full of challenges, requiring a lot of sacrifice, efforts, and probably coffee to keep us going :).

Over the past four months, I have been very fortunate to have the steadfast support of my beloved husband , Minh Duc, and my Team of volunteers who have worked tirelessly every day in canvassing our neighborhoods. And, wholeheartedly, I want to thank my talented staff who have provided excellent support that kept the campaign moving smoothly.

I am very proud to have received your unwavering support. Although I have not won this election, I am grateful for the opportunity to show how much I love this City and the people of Milpitas. I am glad to see that you and other voters resonated well with the goals I set out for this office. I am especially proud to have had the support and endorsements from our distinguished elected officials, civic and community leaders. I am still humbled by the knowledge I’ve gained in the process. I will continue to be a devoted community voice that advocates for positive changes in our city. With you and the encouragements you’ve shown, I look forward to what will be the best steps forward in my public services career.

Thank you.

Van Lan Truong

Kính gởi Quý Bạn và Quý Cư dân Milpitas,

Cư dân Thành Phố Milpitas đã bỏ phiếu và cuộc vận động tranh cử của tôi vào Hội Đồng Thành Phố đã không đạt được số phiếu bầu mà chúng tôi cần. Điều này chắc chắn là sự thất vọng đối với tất cả chúng t ôi bởi vì chúng tôi thực sự đã cố gắng tổ chức một cuộc vận động đứng đắn, đúng cách và đầy đủ ý nghĩa.

Xin chúc mừng các ứng cử viên Hội đồng Thành phố đã vừa đắc cử! Tôi cam kết hỗ trợ đầy đủ cho các thành viên hội đồng mới được bầu và chúc họ thành công nhiều trong vai trò mới của họ.

Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sa của tôi đối với tất cả các bạn, gia đình và những người ủng hộ đã cùng tôi trong suốt cuộc vận động tranh cử này. Mọi người đều biết rằng vận động tranh cử là khó khăn và đầy thách thức, đòi hỏi rất nhiều hy sinh, nỗ lực, và có lẽ cà phê để giữ cho chúng tôi tỉnh thức và tiếp tục làm việc :).

Trong bốn tháng qua, tôi đã rất may mắn có được sự sát cánh hỗ trợ của người chồng yêu dấu của tôi, Minh Đức, và nhóm tình nguyện viên, những người đã làm việc không mệt mỏi mỗi ngày trong việc vận động, gỏ cửa, và tiếp xúc cư dân các khu phố của Milpitas. Với tất cả tấm lòng hết lòng, tôi muốn cảm ơn các nhân viên tài năng của tôi, những người đã cung cấp sự hỗ trợ tuyệt vời để giữ cho cuộc vận động tranh cử của tôi diễn ra suôn sẻ.

Tôi rất tự hào vì đã nhận được sự hỗ trợ vững chắc của quý bạn. Mặc dù tôi đã không thắng cuộc bầu cử này, tôi biết ơn vì cơ hội cho thấy tôi yêu Thành phố này và người dân Milpitas đến mức nào. Tôi vui mừng khi thấy rằng quý bạn và quý cử tri khác đã ủng hộ những mục tiêu tôi đề ra cho trách vụ này. Tôi đặc biệt vinh dự vì đã có sự tin tưởng và ủng hộ từ các vị Dân Cử, và các vị lãnh đạo cộng đồng. Tôi sẽ mãi gìn giử những kiến ​​thức tôi đã đạt được trong quá trình vận động tranh cử này. Tôi sẽ tiếp tục là một tiếng nói cộng đồng tận tâm, ủng hộ những thay đổi tích cực trong thành phố của chúng ta. Qua sự ủng hộ và những khuyến khích của quý bạn đã thể hiện, tôi hy vọng sẽ tìm được những bước tiến tốt nhất cho tương lai trong việc phục vụ cộng đồng.

Cảm ơn Quý Bạn và Quý Cư dân Milpitas.

Van Lan Truong

Address

Santa Clara Valley Health 1075 E. Santa Clara St. San Jose CA, 95116

E-mail

[email protected]
www.vanlantruong.com

phone

Van Lan Truong
(408) 661-1247

#YES4VANLAN

Copyright 2018. All Rights Reserved.

#VANLAN4MILPITAS